Drobečková navigace

Prague Proms 2017: Danny Elfman

Obecní dům - Smetanova síň, náměstí Republiky 5, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Datum a čas konání

21. 6. 2017
19.00

Když se řek­ne Dan­ny El­f­man, ti starší si vy­baví ne­zaměnitelného zpěváka z ame­rické sku­pi­ny Oin­go Bo­in­go a je­ho bo­ha­tou tvor­bu fil­mové mu­zi­ky, re­pre­zen­to­vané ta­kovými ti­tu­ly, jakými jsou Batman, Střiho­ruký Ed­ward, Pla­ne­ta opic, Návrat So­m­mer­sby­ho ne­bo také TV se­riál Zou­falé manžel­ky. Napříč ge­ne­ra­ce­mi pak má své přízniv­ce je­ho hud­ba z filmů Ti­ma Bur­to­na, ja­ko Karlík a továrna na čokoládu, Beet­lej­u­i­ce, Ukra­dené Váno­ce, Pee-Wee­ho velké dob­ro­družství a další.

Pro náš fes­ti­val a sólist­ku San­dy Ca­me­ron, pražskému pu­b­li­ku se před­sta­vi­la před třemi le­ty fe­no­menálním sólem ve Střiho­rukém Ed­war­do­vi, zkom­po­no­val Dan­ny El­f­man Kon­cert pro hous­le a or­chestr a této světové pre­miéry se zúčas­tní osobně. 

Program koncertu:
Danny Elfman - Koncert pro housle a orchestr věnováno Sandy Cameron - SVĚTOVÁ PREMIÉRA
Danny Elfman - Filmová hudba


Účinkující:
Sandy Cameron, housle
Danny Elfman, autor
John Mauceri, dirigent
Český národní symfonický orchestr
Smíšený sbor ČNSO

Vstupenky

Zobrazit podrobné informace